مبانی الکترونیک مقدماتی20 ساعت220000 تومان
مبانی الکترونیک پیشرفته30 ساعت330000 تومان
الکترونیک دیجیتال30 ساعت350000 تومان
میکروکنترلر STM32  مقدماتی30 ساعت480000 تومان
میکروکنترلر STM32  پیشرفته30 ساعت600000 تومان
میکروکنترلر NXP  مقدماتی30 ساعت480000 تومان
میکروکنترلر NXP  پیشرفته30 ساعت600000 تومان
میکروکنترلر AVR Bascom30 ساعت380000 تومان
میکروکنترلر AVR Codvision30 ساعت380000 تومان
میکروکنترلر Holtek40 ساعت850000 تومان
دوره تخصصی Emwin40 ساعت 700000 تومان
دوره تخصصی ارتباط HMI با میکرو، طراحی تجهیزات مدباس اسلیو40 ساعت 1000000 تومان
دوره تخصصی سنسورها30 ساعت 700000 تومان
دوره تخصصی منابع تغذیه سوییچینگ مقدماتی30 ساعت 600000 تومان
دوره تخصصی منابع تغذیه سوییچینگ پیشرفته30 ساعت 850000 تومان
دوره تخصصی Sim90020 ساعت250000 تومان
آموزش لب ویو30 ساعت 560000 تومان
آموزش Altium30 ساعت400000 تومان
آموزش مونتاژ20 ساعت280000 تومان

 

 

 

سرفصل دوره  میکروکنترلر NXP  مقدماتی  :

جلسه اول:
آشنایی با میکروکنترلر LPC1768
آشنایی با محیط Keil

جلسه دوم :
معرفی GPIO ها و راه اندازی  آنها به عنوان ورودی و خروجی

جلسه سوم :
معرفی واحد ارتباط سریال (UART Unit)
آشنایی با RS485 و RS232 و RS422

جلسه  چهارم :
آشنایی با واحد تایمر، وقفه تایمر
معرفی واحد مدولاسیون عرض پالس (PWM)

جلسه  پنجم :
آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)
معرفی مبدل دیجتال به آنالوگ (DAC)

جلسه  ششم :
آشنایی با واحد وقفه های خارجی  (External Interrupt)

جلسه  هفتم:
راه اندازی ال سی دی کارکتری و ال سی دی گرافیکی 64×128

جلسه  هشتم:
راه اندازی واحد RTC

جلسه نهم:
انجام پروژه خواندن دماسنج LM35  و نمایش آن بر روی LCD کارکتری و گرافیکی

جلسه دهم :
انجام پروژه ساعت دیجیتال بر روی ال سی دی کارکتری

 

سرفصل دوره  میکروکنترلر  NXP    پیشرفته  :
جلسه اول و دوم و سوم :
آشنایی با RTOS و انجام چند پروژه با آن

جلسه چهارم و پنجم و ششم :
آشنایی با اترنت

جلسه هفتم و هشتم :
راه اندازی SD/MMC(memory card)
پیاده سازی FAT  بر روی  SD/MMC(memory card)

جلسه نهم و دهم :
راه اندازی LCD رنگی
 

سرفصل دوره تخصصی ارتباط HMI با میکرو، طراحی تجهیزات مدباس اسلیو:
جلسه اول و دوم :
آشنایی با HMI پنل مستر و ایجاد Gui های مختلف بر روی آن

جلسه سوم و چهارم :
آشنایی با محیط پنل اکسپرس  و راه اندازی  چند GUI بر روی آن

جلسه پنجم:
آشنایی با لایبراری مدباس اسلیو برای میکروکنترلرها

جلسه  ششم و هفتم :
طراحی یک دماسنج مدباس اسلیو و نمایش مقدار آن بر روی HMI

جلسه  هشتم و نهم و دهم :
طراحی یک برد همه کاره دارای چند ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ